Every credit - it is a financial liability. Soberly assess your opportunities, take credit responsibly. Before making a credit, carefully read all the nuances.

Credits in Netherlands

NL
Credits in Germany
NL total offers:

19

Catalog of the best loans in Netherlands. Comparison of loan offers from different credit companies in Netherlands. Fast loans in Netherlands, consumer loans and lending in Netherlands. Recommendations on the selection, ratings and reviews.

Leningen in Nederland.

Catalogus van de beste leningen in Nederland. Vergelijking van leningaanbiedingen van verschillende kredietinstellingen in Nederland. Snelle leningen in Nederland, consumentenleningen en leningen in Nederland. Aanbevelingen voor de selectie, beoordelingen en recensies.

Latest updates:
  • 14.10.2020 Hypotheek-Rentetarieven – new credit company
  • 30.06.2020 CapitalBox – participation renewed
  • 14.05.2020 KredietVooruit, SwishFund – participation renewed
  • 06.05.2020 KredietConcurrent, HypotheekAdviseur – new credit companies
  • 01.05.2020 Frisia – participation paused
  • 27.04.2020 Raisin – new financial company
  • 11.04.2020 KredietSpotter – new credit company
  • 06.04.2020 NationaalBespaarCentrum, HypotheekOversluiten – paused

Short-term, Fast credits in Netherlands
Korte termijn, Snelle leningen in Nederland

×ferratum
Ferratum

Ferratum

Short-term, Fast credits

Max. amount 1500 EUR
The max. term 62 days
Website: ferratum.nl
Korte termijn, Snelle leningen, Maximaal aantal 1500 EUR, Maximale termijn 62 dagen
×saldodipje
SaldoDipje

SaldoDipje

Short-term, Fast credits

Max. amount 1500 EUR
The max. term 62 days
Website: saldodipje.nl
Korte termijn, Snelle leningen, Maximaal aantal 1500 EUR, Maximale termijn 62 dagen

Business loans in Netherlands
Zakelijke leningen in Nederland

×kredietvooruit
KredietVooruit

KredietVooruit

Short-term, Business loans

Max. amount 250000 EUR
The max. term 6 months
Website: kredietvooruit.nl
Korte termijn, Zakelijke leningen, Maximaal aantal 250000 EUR, Maximale termijn 6 maanden
×swishfund
SwishFund

SwishFund

Short-term, Business loans

Max. amount 500000 EUR
The max. term 12 months
Website: swishfund.nl
Korte termijn, Zakelijke leningen, Maximaal aantal 500000 EUR, Maximale termijn 12 maanden
×spotcap
Spotcap

Spotcap

Short-term, Business loans

Max. amount 300000 EUR
The max. term 24 months
Website: spotcap.nl
Korte termijn, Zakelijke leningen, Maximaal aantal 300000 EUR, Maximale termijn 24 maanden
×pinvoorschot
PinVoorschot

PinVoorschot

Short-term, Business loans

Max. amount 50000 EUR
The max. term 6 months
Website: pinvoorschot.nl
Korte termijn, Zakelijke leningen, Maximaal aantal 50000 EUR, Maximale termijn 6 maanden
×atlantisfinanciers
AtlantisFinanciers

AtlantisFinanciers

Lending, Business loans

Max. amount 250000 EUR
The max. term 5 years
Website: atlantisfinanciers.nl
Kredietverlening, Zakelijke leningen, Maximaal aantal 250000 EUR, Maximale termijn 5 jaar
×bridgefund
BridgeFund

BridgeFund

Short-term, Business loans

Max. amount 250000 EUR
The max. term 24 months
Website: bridgefund.nl
Korte termijn, Zakelijke leningen, Maximaal aantal 250000 EUR, Maximale termijn 24 maanden
×capitalbox
CapitalBox

CapitalBox

Short-term, Business loans

Max. amount 100000 EUR
The max. term 18 months
Website: capitalbox.nl
Korte termijn, Zakelijke leningen, Maximaal aantal 100000 EUR, Maximale termijn 18 maanden
×qeld
Qeld

Qeld

Short-term, Business loans

Max. amount 100000 EUR
The max. term 18 months
Website: qeld.com
Korte termijn, Zakelijke leningen, Maximaal aantal 100000 EUR, Maximale termijn 18 maanden
×opr-bedrijfskrediet
OPR-Bedrijfskrediet

OPR-Bedrijfskrediet

Short-term, Business loans

Max. amount 50000 EUR
The max. term 12 months
Website: opr-bedrijfskrediet.nl
Korte termijn, Zakelijke leningen, Maximaal aantal 50000 EUR, Maximale termijn 12 maanden

Lending, Long-term loans in Netherlands
Kredietverlening, Langlopende leningen in Nederland

×kredietconcurrent
KredietConcurrent

KredietConcurrent

Lending, Long-term loans

Max. amount 100000 EUR
The max. term 10 years
Website: kredietconcurrent.nl
Kredietverlening, Langlopende leningen, Maximaal aantal 100000 EUR, Maximale termijn 10 jaar
×kredietspotter
KredietSpotter

KredietSpotter

Lending, Long-term loans

Max. amount 100000 EUR
The max. term 10 years
Website: kredietspotter.nl
Kredietverlening, Langlopende leningen, Maximaal aantal 100000 EUR, Maximale termijn 10 jaar
×kredietgroepnederland
KredietGroepNederland

KredietGroepNederland

Lending, Long-term loans

Max. amount 100000 EUR
The max. term 10 years
kredietgroepnederland.nl
Kredietverlening, Langlopende leningen, Maximaal aantal 100000 EUR, Maximale termijn 10 jaar
×geldshop
GeldShop

GeldShop

Lending, Long-term loans

Max. amount 150000 EUR
The max. term 15 years
Website: geldshop.nl
Kredietverlening, Langlopende leningen, Maximaal aantal 150000 EUR, Maximale termijn 15 jaar
×hypotheekadviseur
HypotheekAdviseur

HypotheekAdviseur

Mortgage, Long-term loans

Max. amount 1000000 EUR
The max. term 30 years
Website: hypotheekadviseur.nl
Hypotheek, Langlopende leningen, Maximaal aantal 1000000 EUR, Maximale termijn 30 jaar
×hypotheek-rentetarieven
Hypotheek-Rentetarieven

Hypotheek-Rentetarieven

Mortgage, Long-term loans

Max. amount 1000000 EUR
The max. term 30 years
Site: hypotheek-rentetarieven.nl
Hypotheek, Langlopende leningen, Maximaal aantal 1000000 EUR, Maximale termijn 30 jaar

Savings Account in Netherlands
Spaarrekening in Nederland

×raisin
Raisin

Raisin

Savings Account

Max. amount 100000 EUR
Interest up to 1.40 %
Website: raisin.nl
Spaarrekening, Maximaal aantal 100000 EUR, Interesse tot 1.40 %

Financial assistance in the Netherlands
De financiële bijstand in Nederland

×find
Find

Find

Financial assistance, consultants

Loans, mortgage, taxes
Insurance, divorce
Website: find.nl
Financiële hulp, consultants, Leningen, hypotheek, belastingen, Verzekering, scheiding

Important information
Belangrijke informatie

All types of loans in Netherlands are regulated by directives. Each credit company must have a special license for lending services in Netherlands. Everything displayed on this page is only informative. We do not encourage or call upon anyone to take a loan. The administration of EuroCredits does not bear any responsibility for the consequences that may arise from using the services provided by credit companies. It is important to understand that a loan is necessary and that it might help you regulate your financial situation, rather than drive you into debt. Make sure to read the contract of the credit company carefully. There you will find all the information of possible consequences and penalties in the case of a non-payment of the loan on time (from a poor credit history to litigation). Assess your opportunities soberly, borrow money responsible!Alle soorten leningen in Nederland worden gereguleerd door richtlijnen. Elk kredietbedrijf moet een speciale licentie voor uitleendiensten in Nederland hebben. Alles dat op deze pagina wordt weergegeven, is alleen informatief. We moedigen niemand aan om een lening aan te vragen. De administratie van EuroCredits draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de gevolgen die kunnen voortvloeien uit het gebruik van de diensten van kredietinstellingen. Het is belangrijk om te begrijpen dat een lening noodzakelijk is en dat het u kan helpen uw financiële situatie te regelen, in plaats van u in de schulden te steken. Zorg ervoor dat u zorgvuldig het contract van de kredietmaatschappij leest. Daar vindt u alle informatie over mogelijke gevolgen en straffen in het geval van een niet-betaling van de lening op tijd (van een slechte kredietgeschiedenis tot rechtszaken). Beoordeel uw kansen nuchter, leen verantwoordelijk geld!
in het nederlandsin english

Add comment