Every credit - it is a financial liability
Soberly assess your opportunities, take credit responsibly. Before making a credit, carefully read all the nuances

Credits in Sweden

09. 21. 2016 | Credits in Europe | Comments 0
SE
Credits in Sweden
SE total credits:

46

Catalog of the best loans in Sweden. Comparison of loan offers from different credit companies in Sweden. Fast loans in Sweden, consumer loans and lending in Sweden. Recommendations on the selection, ratings and reviews.

Lån i Sverige.

Katalog över de bästa lånen i Sverige. Jämförelse av låneerbjudanden från olika kreditföretag i Sverige. Snabba lån i Sverige, konsumentlån och utlåning i Sverige. Rekommendationer om urval, betyg och recensioner.

Latest updates:
  • 14.01.2019 AktivtLaan – participation renewed
  • 09.01.2019 Compricer – new credit company
  • 09.01.2019 Meddelandelan – participation paused
  • 03.01.2019 Lendr – participation paused
  • 29.12.2018 Anmärkning – new credit company
  • 17.12.2018 xFinans – participation renewed
  • 13.12.2018 Lendr, FavoritLån – participation renewed
  • 05.12.2018 Sambla, MyLoan – new credit companies

Short-term, Fast credits in Sweden
Kortfristiga, Snabba lån i Sverige

Vivus

Vivus

Short-term, Fast credits

Max. amount 20000 kr
The max. term 31 days
Website: vivus.se
Kortfristiga, Snabba lån, Maximalt belopp 20000 kr, Maximala löptiden 31 dagar
Natlan

Natlan

Short-term, Fast credits

Max. amount 4000 kr
The max. term 33 days
Website: natlan.se
Kortfristiga, Snabba lån, Maximalt belopp 4000 kr, Maximala löptiden 33 dagar

Short-term, Consumer credits in Sweden
Kortfristiga, Konsumentlån i Sverige

CreditStar

CreditStar

Short-term, Consumer credits

Max. amount 50000 kr
The max. term 36 months
Website: creditstar.se
Kortfristiga, Konsumentlån, Maximalt belopp 50000 kr, Maximala löptiden 36 månader
KontantFinans

KontantFinans

Short-term, Consumer credits

Max. amount 20000 kr
The max. term 60 months
Website: kontantfinans.se
Kortfristiga, Konsumentlån, Maximalt belopp 20000 kr, Maximala löptiden 60 månader
NanoKredit

NanoKredit

Short-term, Consumer credits

Max. amount 25000 kr
The max. term 9 months
Website: nanokredit.se
Kortfristiga, Konsumentlån, Maximalt belopp 25000 kr, Maximala löptiden 9 månader
NanoFlex

NanoFlex

Short-term, Consumer credits

Max. amount 25000 kr
The max. term 9 months
Website: nanoflex.se
Kortfristiga, Konsumentlån, Maximalt belopp 25000 kr, Maximala löptiden 9 månader
Moank

Moank

Short-term, Consumer credits

Max. amount 20000 kr
The max. term 77 months
Website: moank.se
Kortfristiga, Konsumentlån, Maximalt belopp 20000 kr, Maximala löptiden 77 månader
Ferratum

Ferratum

Short-term, Consumer credits

Max. amount 25000 kr
The max. term 37 months
Website: ferratum.se
Kortfristiga, Konsumentlån, Maximalt belopp 25000 kr, Maximala löptiden 37 månader
DayPay

DayPay

Short-term, Consumer credits

Max. amount 20000 kr
The max. term 60 months
Website: daypay.se
Kortfristiga, Konsumentlån, Maximalt belopp 20000 kr, Maximala löptiden 60 månader
Leasy

Leasy

Short-term, Consumer credits

Max. amount 50000 kr
The max. term 72 months
Website: leasy.se
Kortfristiga, Konsumentlån, Maximalt belopp 50000 kr, Maximala löptiden 72 månader
KlickLan

KlickLan

Short-term, Consumer credits

Max. amount 40000 kr
The max. term 72 months
Website: klicklan.se
Kortfristiga, Konsumentlån, Maximalt belopp 40000 kr, Maximala löptiden 72 månader
GoodCash

GoodCash

Short-term, Consumer credits

Max. amount 50000 kr
The max. term 96 months
Website: goodcash.se
Kortfristiga, Konsumentlån, Maximalt belopp 50000 kr, Maximala löptiden 96 månader
NordicLaan

NordicLaan

Short-term, Consumer credits

Max. amount 50000 kr
The max. term 80 months
Website: nordiclaan.se
Kortfristiga, Konsumentlån, Maximalt belopp 50000 kr, Maximala löptiden 80 månader
FlexLimit

FlexLimit

Short-term, Consumer credits

Max. amount 20000 kr
The max. term 12 months
Website: flexlimit.se
Kortfristiga, Konsumentlån, Maximalt belopp 20000 kr, Maximala löptiden 12 månader
ModusFinans

ModusFinans

Short-term, Consumer credits

Max. amount 50000 kr
The max. term 78 months
Website: modusfinans.se
Kortfristiga, Konsumentlån, Maximalt belopp 50000 kr, Maximala löptiden 78 månader
CashBuddy

CashBuddy

Short-term, Consumer credits

Max. amount 25000 kr
The max. term 60 months
Website: cashbuddy.se
Kortfristiga, Konsumentlån, Maximalt belopp 25000 kr, Maximala löptiden 60 månader
Thorn

Thorn

Short-term, Consumer credits

Max. amount 100000 kr
The max. term 72 months
Website: thorn.se
Kortfristiga, Konsumentlån, Maximalt belopp 100000 kr, Maximala löptiden 72 månader
SMSpengar

SMSpengar

Short-term, Consumer credits

Max. amount 30000 kr
The max. term 12 months
Website: smspengar.nu
Kortfristiga, Konsumentlån, Maximalt belopp 30000 kr, Maximala löptiden 12 månader
Kundfinans

Kundfinans

Short-term, Consumer credits

Max. amount 30000 kr
The max. term 12 months
Website: kundfinans.se
Kortfristiga, Konsumentlån, Maximalt belopp 30000 kr, Maximala löptiden 12 månader
ExpressKredit

ExpressKredit

Short-term, Consumer credits

Max. amount 30000 kr
The max. term 12 months
Website: expresskredit.se
Kortfristiga, Konsumentlån, Maximalt belopp 30000 kr, Maximala löptiden 12 månader

Lending, Long-term loans in Sweden
Utlåning, Långfristiga lån i Sverige

FavoritLån

FavoritLån

Lending, Long-term loans

Max. amount 600000 kr
The max. term 15 years
Website: favoritlån.se
Utlåning, Långfristiga lån, Maximalt belopp 600000 kr, Maximala löptiden 15 år
AxoFinans

AxoFinans

Lending, Long-term loans

Max. amount 600000 kr
The max. term 15 years
Website: axofinans.se
Utlåning, Långfristiga lån, Maximalt belopp 600000 kr, Maximala löptiden 15 år
Sambla

Sambla

Lending, Long-term loans

Max. amount 600000 kr
The max. term 15 years
Website: sambla.se
Utlåning, Långfristiga lån, Maximalt belopp 600000 kr, Maximala löptiden 15 år
AktivtLaan

AktivtLaan

Lending, Long-term loans

Max. amount 600000 kr
The max. term 15 years
Website: aktivtlaan.se
Utlåning, Långfristiga lån, Maximalt belopp 600000 kr, Maximala löptiden 15 år
MyLoan

MyLoan

Lending, Long-term loans

Max. amount 500000 kr
The max. term 15 years
Website: myloan.se
Utlåning, Långfristiga lån, Maximalt belopp 500000 kr, Maximala löptiden 15 år
NextFinance

NextFinance

Lending, Long-term loans

Max. amount 600000 kr
The max. term 15 years
Website: nextfinance.se
Utlåning, Långfristiga lån, Maximalt belopp 600000 kr, Maximala löptiden 15 år
xFinans

xFinans

Lending, Long-term loans

Max. amount 600000 kr
The max. term 15 years
Website: xfinans.se
Utlåning, Långfristiga lån, Maximalt belopp 600000 kr, Maximala löptiden 15 år
FreedomFinance

FreedomFinance

Lending, Long-term loans

Max. amount 600000 kr
The max. term 15 years
Website: freedomfinance.se
Utlåning, Långfristiga lån, Maximalt belopp 600000 kr, Maximala löptiden 15 år
SpargoFinans

SpargoFinans

Lending, Long-term loans

Max. amount 150000 kr
The max. term 10 years
Website: spargofinans.se
Utlåning, Långfristiga lån, Maximalt belopp 150000 kr, Maximala löptiden 10 år
WebFinance

WebFinance

Lending, Long-term loans

Max. amount 500000 kr
The max. term 15 years
Website: webfinance.se
Utlåning, Långfristiga lån, Maximalt belopp 500000 kr, Maximala löptiden 15 år
Lendo

Lendo

Lending, Long-term loans

Max. amount 500000 kr
The max. term 15 years
Website: lendo.se
Utlåning, Långfristiga lån, Maximalt belopp 500000 kr, Maximala löptiden 15 år
Lendify

Lendify

Lending, Long-term loans

Max. amount 500000 kr
The max. term 15 years
Website: lendify.se
Utlåning, Långfristiga lån, Maximalt belopp 500000 kr, Maximala löptiden 15 år
SevenDay

SevenDay

Lending, Long-term loans

Max. amount 500000 kr
The max. term 12 years
Website: sevenday.se
Utlåning, Långfristiga lån, Maximalt belopp 500000 kr, Maximala löptiden 12 år
Pengino

Pengino

Lending, Long-term loans

Max. amount 500000 kr
The max. term 15 years
Website: pengino.se
Utlåning, Långfristiga lån, Maximalt belopp 500000 kr, Maximala löptiden 15 år
Zmarta

Zmarta

Lending, Long-term loans

Max. amount 600000 kr
The max. term 15 years
Website: zmarta.se
Utlåning, Långfristiga lån, Maximalt belopp 600000 kr, Maximala löptiden 15 år
LetaLan

LetaLan

Lending, Long-term loans

Max. amount 500000 kr
The max. term 15 years
Website: letalan.se
Utlåning, Långfristiga lån, Maximalt belopp 500000 kr, Maximala löptiden 15 år
Direkto

Direkto

Lending, Long-term loans

Max. amount 500000 kr
The max. term 15 years
Website: direkto.se
Utlåning, Långfristiga lån, Maximalt belopp 500000 kr, Maximala löptiden 15 år
Zensum

Zensum

Lending, Long-term loans

Max. amount 500000 kr
The max. term 15 years
Website: zensum.se
Utlåning, Långfristiga lån, Maximalt belopp 500000 kr, Maximala löptiden 15 år
Brocc

Brocc

Lending, Long-term loans

Max. amount 350000 kr
The max. term 10 years
Website: brocc.se
Utlåning, Långfristiga lån, Maximalt belopp 350000 kr, Maximala löptiden 10 år
Compricer

Compricer

Lending, Long-term loans

Max. amount 500000 kr
The max. term 12 years
Website: compricer.se
Utlåning, Långfristiga lån, Maximalt belopp 500000 kr, Maximala löptiden 12 år
LendingWire

LendingWire

Lending, Long-term loans

Max. amount 600000 kr
The max. term 15 years
Website: lendingwirese.com
Utlåning, Långfristiga lån, Maximalt belopp 600000 kr, Maximala löptiden 15 år
Anmärkning

Anmärkning

Lending, Long-term loans

Max. amount 200000 kr
The max. term 15 years
Website: anmärkning.se
Utlåning, Långfristiga lån, Maximalt belopp 200000 kr, Maximala löptiden 15 år
FoxyFinans

FoxyFinans

Lending, Long-term loans

Max. amount 600000 kr
The max. term 15 years
Website: foxyfinans.com
Utlåning, Långfristiga lån, Maximalt belopp 600000 kr, Maximala löptiden 15 år
ArcadiaFinans

ArcadiaFinans

Lending, Long-term loans

Max. amount 600000 kr
The max. term 15 years
Website: arcadiafinans.se
Utlåning, Långfristiga lån, Maximalt belopp 600000 kr, Maximala löptiden 15 år
Consector

Consector

Lending, Long-term loans

Max. amount 600000 kr
The max. term 15 years
Website: consector.se
Utlåning, Långfristiga lån, Maximalt belopp 600000 kr, Maximala löptiden 15 år
FinansExperter

FinansExperter

Lending, Long-term loans

Max. amount 600000 kr
The max. term 15 years
Website: finansexperter.com
Utlåning, Långfristiga lån, Maximalt belopp 600000 kr, Maximala löptiden 15 år
Add comment

We use encrypted information obtained by cookie-files to provide you with the most comfortable work with the website EU-Credits. Using our website, you consent to the placement of a cookie-files on your device, more.

to confirm, turn off this message